Sverige | svenska

Servoförstärkarna PMCprotego D och PMCtendo DD

Servoförstärkare – omformarna som tar hand om allt

Servoförstärkare PMCprotego D och PMCtendo DD

Använd de moderna servoförstärkarna från Pilz som driftstyrning till många olika slags motorteknik. Med dem kan du driva alla vanliga motorer, från servomotorer till asynkronmotorer och linjärmotorer. Det gäller även för roterande direktdriftenheter, servolinjärställdon och applikationer med specialmotorer.

Servoförstärkarnas övertygande fördelar

 • återkopplingssystem från alla vanliga tillverkare på marknaden kan anslutas direkt för att driva olika slags motorteknik
 • hantera formatändringar på ett flexibelt sätt tack vare modern servoteknik och uppnå högre antal cykler
 • högre tillgänglighet till maskinen med utökade säkerhetsfunktioner (undvik stillestånd)
 • högsta säkerhet i kombination med säkerhetskortet upp till PL e, oberoende av återkopplingen (PMCprotego D)
 • utmärkt energibalans tack vare mellankretskoppling med intelligent ballastkoppling, inga externa ballastkopplingar krävs
 • individuell rådgivning och handledning med allt från driftsutformning till idrifttagning
Servoförstärkarnas övertygande fördelar

Servoförstärkarnas egenskaper

Servoförstärkarnas egenskaper
 • öppen arkitektur i maskinvara och programvara
 • snabb och enkel implementering och överskådlig projektdokumentation tack vare smidig, översiktlig användarprogramvara
 • brett spänningsområde från 230 till 480 V (+/- 10 %)
 • mångsidiga gränssnitt för servoförstärkarna
 • många olika möjligheter för aktivering och tillståndsavläsning underlättar integreringen i maskinkonceptet
 • exakt positionering och högdynamisk styrning tack vare resolver eller högupplösande sinus-cosinus-givare
 • snabb idrifttagning och diagnos med servoförstärkarna

Servoförstärkare för alla tillämpningar

Använd servoförstärkare för att förse motorn med ström och driva den. Men en servoförstärkare kan användas till mycket mer än så:

 • positionering (styrd av buss eller via ingångar)
 • avstängning av olika positioneringssatser
 • varvtalsreglering
 • vridmomentsreglering
 • elektrisk växelfunktion

De tillgängliga gränssnitten gör systemet öppet och möjliggör kommunikation med många styrningar. Dessutom fungerar servoförstärkarnas funktioner med praktiskt taget alla motorer och återkopplingssystem och ger mycket goda regleregenskaper.

 • Verktygsmaskiner
 • Förpackningsmaskiner
 • Tryckerimaskiner
 • Pappersproduktion
 • Fyllning
 • Hantering/robotteknik
 • Verktygsmaskiner
 • Pick & Place
 • Provbänkar
 • Halvledarindustrin
 • Specialanvändningar för servoförstärkare (t.ex. bandning eller svetstänger)
Servoförstärkare för alla tillämpningar

Branscher

Vårt utbud: Servoförstärkare

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk