Sverige | svenska

Säker varvtalsvakt PNOZ s30 (fristående)

Varvtalsövervakning med komfort

Säker varvtalsvakt PNOZ s30

Varvtalsvakten PNOZ s30 sköter den säkra övervakningen av stillestånd, varvtal, position, axelbrott, varvtalsområde och rotationsriktning enligt EN ISO 13849-1 upp till PL e och enligt EN IEC 62061 upp till SIL CL 3. Genom att använda PNOZ s30 uppfyller du även maskindirektivet, med kravet inom området driftövervakning att drifttillståndet måste övervakas och upprätthållas på ett säkert sätt vid avstängning av driften. Att köra med reducerad hastighet vid inställningsdrift ökar till exempel säkerheten för operatörerna. Konfiguration och visning av fel kan utföras enkelt och bekvämt via en display. Varvtalsvakten PNOZ s30 kan användas med alla vanliga motorfeedbacksystem och zonomkopplare.

Fördelar vid användningen

 • Ökad säkerhet för din personal
 • Minskade kostnader och ökad produktivitet: onödiga avstängningar kan undvikas
 • Du tar det säkra före det osäkra eftersom system varnar när ett angivet varningströskelvärde uppnås
 • Du sparar tid vid inställningen genom bekväm manövrering via vridknappen (push & turn)

Användarvänlighet

Användarvänlighet
 • fri inställning av parametrar med vridknappen (push and turn)
 • toleranserna för varje gränsvärde är fritt inställbara
 • enkel diagnostik: integrerad display
 • lagring av inställda parametrar på chipkort via USB-gränssnittet
 • manipulationssäker: låsbart skydd för inställningsreglage och lösenordsskydd Snabb installation: löstagbara fjäderkraftsplintar med enskild manövrering av kammaren (skruvplintar kan också väljas)
 • Snabb montering med spärrfjädrar – inga verktyg krävs
 • enkel översikt: med 6 LED-indikeringar – ingen extern mätenhet behövs
 • vid stilleståndsfunktionen är alternativet positionsövervakning av axeln möjligt.
 • Förvarning om avstängning när en viss kopplingströskel uppnås.
 • Utgångskontakter: 2 säkerhetskontakter utan fördröjning (slutare) och 2 hjälpkontakter (öppnare)

Kontaktexpansion med PNOZ s22 – dubbelt så bra

Kontaktexpansion med PNOZ s22
 • 2 åtskilda styrningsbara reläfunktioner enligt PL e, EN ISO 13849-1, totalt 6 säkerhetskontakter (slutare) utan fördröjning och 2 hjälpkontakter (öppnare) utan fördröjning
 • 3 säkerhetskontakter och 1 hjälpkontakt vardera som kan aktiveras separat, så att utgångarna kan tilldelas olika funktioner från basenheten PNOZ s30.
 • säker isolering mellan de båda reläfunktionerna gör att olika potentialer kan kopplas.

Bekväma tillämpningar

Används exempelvis på nöjesparker, i balanseringsmaskiner, höglager, centrifuger, fyllningsanläggningar, bearbetningscentra och vindenergianläggningar.

Säkert arbete vid öppnade skyddsgaller leder till:

 • Reducerade monteringstider genom bättre översikt över monteringsområdet
 • Högre arbetssäkerhet genom säkerställning av rörelseriktningen motsvarande den valda tippfunktionen
 • Högre arbetssäkerhet genom säkert begränsade inriktningshastigheter
Säkert arbete när skyddsgrindarna är öppna

Säkra bromsfunktioner leder genom automatiska test av bromsverkan till:

 • Reducerade underhållskostnader
 • Förhöjd produktivitet och tillgänglighet
 • Högre säkerhet
Säkra bromsfunktioner

Säkert driftstopp (SOS och SS2) leder till högre produktivitet genom:

 • Att axlarna synkroniseras
 • Enklare och snabbare återstart av anläggningarna
 • Högre säkerhet genom skydd mot oväntad återstart av anläggningen
Säkert driftstopp (SOS och SS2)
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk