Sverige | svenska

Säkra riskområden med beröringsfria skyddsanordningar

När lämpar sig säkring av riskområden med beröringsfria skyddsanordningar? Använd beröringsfria skyddsanordningar när du inte vill hindra åtkomst eller ingrepp i riskområdet men ändå vill stänga av den farliga rörelsen på ett säkert sätt. Skyddsområdet säkras då med optiska sensorer. Läs mer om de mångsidiga tillämpningarna nu!

Åtkomstsäkring på robotceller

Åtkomstsäkring på robotceller

Vill du kunna säkra åtkomsten till robotcellerna utan avskiljande skyddsstaket? För åtkomst utan barriärer passar ljusridåer bäst. Dessa övervakar när riskområdet beträds och stänger av roboten på ett säkert sätt så fort någon beträder riskområdet. För att starta roboten igen måste en kvittering göras via styrningen.

Flersidig säkring av robotar

Robotar kan helt enkelt säkras med ett ljusridåpar och två spegelpelare i kombination istället för med skyddsstaket. Spegelpelarna leder om ljusridåernas ljusstrålar så att det räcker med ett ljusridåpar för att övervaka alla tre tillgängliga sidor. De övervakar inte bara åtkomsten till riskområdet på ett säkert sätt utan sparar också in på plats, kostnader och monteringstid!

Robotceller

Säkring av pressar

Åtkomstsäkring på pressar

Vid säkring av pressar krävs ljusridåer med särskilt snabb reaktionstid och hög Performance Level. Använd ljusridåer med fingerskydd för att skydda dina medarbetare mot skador vid pressen! När ljusridåerna registrerar ett finger i skyddsområdet stannas pressen säkert till stillastående.

Flersidig säkring av presslinjer

På stora presslinjer genomförs regelbundet verktygsbyten. Verktygen förs exempelvis ut ur eller in i pressen på skenor. Då måste till- och bortförselområdet säkras. Spara in på plats, kostnader och monteringstid! Kombinera enkelt ett ljusridåpar med två spegelpelare. Spegelpelarna leder om ljusridåernas ljusstrålar. Då behövs bara ett ljusridåpar för att säkra alla tre sidorna som ska övervakas!

Säkring av presslinjer

Säkring av närliggande arbetsplatser

Säkring av närliggande arbetsplatser

Om flera arbetsplatser ligger precis bredvid varandra kan ljusridåerna störa varandra. Vill du förhindra en störning? Då använder du ljusridåer med integrerad kodning! Även när de befinner sig nära varandra stör kodade ljusridåer inte varandra. Det gäller särskilt när sändarenheten för det första ljusridåparet strålar mot mottagarenheten för det andra ljusridåparet. I det här fallet kan ljusridåparen konfigureras med olika strålkoder, t.ex. Code A och Code B.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk