Sverige | svenska

NR-12 – Internationell bedömning av överensstämmelse

Den säkraste vägen till maskiner som uppfyller kraven i NR-12. I hela världen!

NR-12 - Internationell bedömning av överensstämmelse

Tillverkare i hela världen som säljer maskiner till Brasilien måste leverera dem i enlighet med den brasilianska regleringsstandarden NR-12.

Operatörer som använder maskiner i Brasilien är enligt NR-12 skyldiga att vidta skyddsåtgärder för att skydda sina anställda.

I NR-12 anges tekniska referenser, principer och skyddsåtgärder för att säkerställa de anställdas hälsa och kroppsliga integritet. Vidare fastställs minimikrav för förebyggande av olyckor under hela maskinens livscykel.

NR-12 gäller för nya och begagnade maskiner och omfattar även åtgärder för ombyggnad av befintliga maskiner.

Dra nytta av vårt strukturerade tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse för din maskin utifrån NR-12. Det erbjuds över hela världen! Som leverantör av helhetslösningar hjälper vi dig på vägen från riskbedömningen via valideringen och den tekniska dokumentationen hos maskintillverkaren till slutkontrollen hos operatören på plats i Brasilien. Resultatet: Du får en maskin som uppfyller kraven i NR-12, inklusive dokumentation för de lokala myndigheterna.

NR-12

Vi hjälper dig med följande tjänster på vägen mot maskiner som uppfyller kraven i NR-12:

NR-12-tjänster

* Pilz Brasilien är officiellt registrerat hos CREA/ART och har därmed ett officiellt godkännande att utföra bedömningar om överensstämmelse för användare och tillverkare enligt regleringsstandarden NR-12.

CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia):

Brasilien

Regionsrådet för ingenjörer som bedömer och registrerar säkerhetsexperter. Delar av NR-12-dokumentationen måste upprättas av en ingenjör som är registrerad hos CREA.

ART (Anotação de Responsabilidade Técnica):

Dokument

Nödvändigt dokument där ansvarig ingenjör definieras för ett projekt eller en tjänst.

Snabböversikt över fördelarna

  • Redan i designsteget ger vi dig tips på hur du kan uppfylla kraven i alla relevanta standarder och direktiv. Vi säkerställer detta under hela projektet – och dessutom i hela världen.
  • Våra experter i Brasilien är erkända specialister på överensstämmelse med NR-12. De vägleder dig genom projekten och kan sköta de lokala formaliteterna för godkännandet i Brasilien åt dig.
  • Spara tid och pengar med våra standardiserade tillvägagångssätt som följer ett internationellt enhetligt flödesschema.
  • Optimera dina dokumentationsprocesser: Vi tillhandahåller enhetliga underlag – även om dina maskiner tillverkas eller tas i drift på olika ställen.

Du kan tryggt vända dig till oss med individuella förfrågningar:

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk