PILZ Inside Automation
Problem 9 2019 / 27 sep. 2019
Hej,

Tyngdpunkten för det här nyhetsbrevet är Industrial Security. Vad ska du tänka på för att dina anläggningar ska vara skyddade mot hackerangrepp? När talar man om en lyckad Security-åtgärd? Vi presenterar praktiska lösningsförslag. Dessutom har vi sammanställt ett Security-regelverk. Så kan du aktivt hjälpa dina medarbetare och kollegor att följa Security-rutinerna på arbetsplatsen och därmed garantera att företagets känsliga uppgifter är säkra. I vårt nya whitepaper om detta ämne får du ännu fler tips för ökad Security.
Industrial Security med standardserien IEC 62443

Anläggningsoperatörer och tillverkare som inte bara vill skydda sina medarbetare mot faror hos en maskin, utan även maskinen mot obehörig manipulation och hackerangrepp bör titta på standardserien IEC 62443.
Mer information

Produkter

De nya PSENopt II-skyddspelarna

Med de nya skyddspelarna PSENopt II protective column skyddas ljusridåerna från skador på bästa sätt, till exempel vid kollisioner.
Från och med version 1.8 av PASvisu kan data från flera källor visualiseras i ett PASvisu-projekt.

Från och med version 1.8 av PASvisu kan data från flera källor visualiseras i ett PASvisu-projekt. Då kan du visa data från olika styrningar eller automationssystem, t.ex. från PNOZmulti 2- och PSS 4000-projekt, tillsammans i ett enda visualiseringsprojekt. Innefattar diagnosmöjlighet.
Pilz PSIRT – din kontakt vid Security-problem

Som specialister på säkerhet investerar vi inte bara i funktionssäkerhet, utan även i IT-säkerhet (Security) hos maskiner och anläggningar. Vi kan också hjälpa dig med Security-problem. Läs mer!

Fackkunskap

Var publiceras nya harmoniserade standarder?

Nytt tillvägagångssätt har etablerats vid publicering av harmoniserade standarder i EU:s officiella tidning. EU-kommissionen offentliggjorde genom genomförandebeslutet (EU) 2019/436 i EU:s officiella tidning 18.3.2019 ändringar i förteckningen över harmoniserade standarder för maskiner beträffande maskindirektivet 2006/42/EG.
Pilz är partner i Rossini-projektet

Pilz är partner i Rossini-projektet, vars syfte är att optimera och sprida MRI-tillämpningar. Sammanlagt stöder 13 företag från 7 länder projektet som syftar till att förena teori och praktik i samarbetet mellan människor och maskiner. Pilz tar framför allt hand om områdena robotmanipulator och sensorutveckling.
7 regler för mer Security på arbetsplatsen

Ju mer ett företag satsar på Security, desto mer effektivt blir skyddet. Vi har ställt upp 7 regler som ska följas på arbetsplatsen.
Security i industrimiljöer

Vill du utforska Industrial Security, men vet inte riktigt var du ska börja? Vi ger dig den viktigaste informationen om Industrial Security.

Företag

Den nya kundtidningen ”Mensch und Automation” finns på nätet

Vilka möjligheter ger sammankoppling i framtidens fabrik och hur kan gemensamma standarder ge effektivare produktionsprocesser? Läs mer om detta i det nya numret av Pilz kundtidning!