PILZ Inside Automation
Problem 6 2019 / 27 juni 2019
Hej,

Standarder och riktlinjer utgör grunden för bindande lagstiftning som alla företag som konstruerar, bygger eller använder maskiner måste följa. Eftersom kraven hela tiden förändras, granskas föreskrifterna regelbundet och omarbetas sedan ofta. Det gäller även det befintliga maskindirektivet 2006/42/EG och standarden ISO 20607. I det här nyhetsbrevet får du reda på det aktuella läget och vad ändringarna innebär. Vi vill även uppmärksamma två av våra produkter: PSENopt och PITmode som är mästare på flexibilitet och PNOZmulti generation 2.
Planerad omarbetning av maskindirektivet – vägkarta publicerad

Maskindirektivet revideras. Målet är ökad säkerhet och anpassning till den tekniska utvecklingen inom digitalisering. Läs mer nu!
Mer information

Produkter

PNOZmulti Configurator version 10.10 med utökade funktioner

Nyhet: Med programvaruverktyget PNOZmulti Configurator version 10.10 kan du enkelt konfigurera åtkomstbehörighet och makron!
MRI enligt gällande standard med kollisionsmätsatsen PRMS

Är din människa-robot-interaktion (MRI) säker och uppfyller den alla nödvändiga tekniska specifikationer? Nu kan du enkelt kontrollera detta med vår kollisionsmätsats PRMS som mäter kraft och tryck, för en MRI som uppfyller gällande standard. Hur fungerar detta och vilka fördelar innebär det för dig? Det förklarar vår expert på Consulting Services Robot Safety i videon.
Varför valde SRW säkerhetsljusridåerna PSENopt II?

Så kan du använda våra säkerhetsljusridåer PSENopt II som den optimala säkerhetslösningen för dina robotapplikationer.
Generation 2 av ministyrningarna PNOZmulti – framgångssagan fortsätter!

Användare över hela världen litar på marknadsledarens säkra ministyrningar. Den mångsidiga styrningen passar i alla system. Helt enkelt oslagbart. Läs mer om denna framtidssäkrade lösning!

Fackkunskap

Vad är den aktuella statusen för nya DIN EN ISO 20607?

Snart kommer de nya reglerna för utformning av bruksanvisningar för maskiner och anläggningar. Här får du reda på varför du ska ta hänsyn till detta redan idag!