PILZ Inside Automation
Problem 8 2018 / 31 aug. 2018
Hej,

Pilz är din partner för standardiserade och säkra industrikomponenter och -system för järnvägsteknik. Våra lösningar är flexibla tack vare modulär hårdvara och enkel programmering. Därför använder kunder inom järnvägsteknik världen över våra komponenter och system i otaliga olika tillämpningar. I det här nyhetsbrevet kan du läsa mer om var säkerhetstekniken från Pilz används inom järnvägsteknik.
Lösningar för Spår 4.0

Digitaliseringen av järnvägsindustrin fortsätter. Med digitaliserade och automatiserade processer kan punktligheten och pålitligheten förbättras i järnvägstrafiken. Vi hjälper dig mot Spår 4.0 med hjälp av vår kunskap och erfarenhet!
Mer information

Produkter

Punktligare tunnelbana tack vare automationssystemet PSS 4000

Trafikföretaget De Lijn driver tunnelbanenätet i den belgiska staden Antwerpen. Vid knutpunkten mitt under stadskärnan där tre tunnelbanelinjer möts, ersätts den föråldrade styrtekniken av det SIL 4-kompatibla automationssystemet PSS4000 som är beprövat inom industrin. Moderniseringen skedde stegvis utan att den löpande driften behövde avbrytas.
Så säkrar du robotarbetsplatser med ljusridåer på rätt sätt!

Vill du säkra åtkomsten till riskområden på ett effektivt sätt och samtidigt ha en hög produktivitet? Då ska du installera beröringsfria skyddsanordningar! I den första delen av denna serie visar vi hur man säkrar robotarbetsplatser med ljusridåer på ett effektivt sätt. Läs mer nu!

Fackkunskap

Brexit – konsekvenser för standarder och certifikat

Brexit är på gång! För maskin- och anläggningskonstruktörer kan Storbritanniens utträde ur EU innebära stora konsekvenser.

Företag

Industribeprövad automationsteknik för järnvägen

Hur kan byggarbetsplatser, plattformar och järnvägsövergångar säkras på ett effektivt sätt? Den järnvägstekniska specialisten Schweizer Electronic använder automationssystemet PSS 4000 för fjärrstyrning av godslok från Bombardier. Läs mer om industribeprövad automationsteknik för järnvägen!
Träffa Pilz på InnoTrans 2018!

Mellan den 18 och 21 september 2018 kan du upptäcka de senaste trenderna och nyheterna inom järnvägsteknik! Pilz deltagande på mässan handlar helt och hållet om innovativ säkerhetsteknik för järnvägsindustrin. Läs mer om vad som händer i Berlin!