PILZ Inside Automation
Problem 6 2017 / 29 juni 2017
Hej,

Du får det internationella nyhetsbrevet från Pilz, eftersom du registrerat dig som abonnent på adressen www.pilz.com.
Kollisionsmätsatsen PROBms för människa-robot-interaktion

Använd vår nya kollisionsmätsats PROBms för säker människa-robot-interaktion. Med PROBms kan de föreskrivna gränsvärdena för kraft och tryck i ISO/TS mätas exakt och därmed valideras. Läs mer om funktionerna och tillämpningsområdena!
Mer information

Produkter

Det perfekta teamet med styrning och visualisering

Med den senaste versionen (v1.4) av den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu kan du enkelt direktansluta ministyrningarna PNOZmulti. Läs mer nu!
Lockout Tagout-dokumentation – nu ännu enklare!

Nu finns version 1.1 av Logout Tagout-dokumentationsprogramvaran PASloto. Läs mer om de nya funktionerna nu!
Ny produkt: Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC

Med det nya Motion Control-styrsystemet PMCprimo MC (fristående) och Motion Control-kortet PMCprimo C (driftbaserat) ökar du produktiviteten och processkvaliteten i en handvändning!
Anslut ministyrningarna PNOZmulti till visualiseringsprogramvaran PASvisu

Anslut ministyrningarna PNOZmulti enkelt till visualiseringsprogramvaran via en OPC UA-server.
Nyhet: SafetyEYE-livevideoserver – fjärrstyra skyddszoner

Känner du redan till SafetyEYE-livevideoservern? Läs mer om verktygets användningsområde!