Sverige | svenska

PROFINET

PROFINET är den Industrial Ethernet-standard som utvecklats för automationstekniken av Profibus-användarorganisationen. PROFINET bygger på Ethernet-TCP/IP och kompletterar PROFIBUS-tekniken för tillämpningar som kräver snabb datakommunikation via Ethernet-nätverk. Man skiljer mellan klasserna Non-Realtime (NRT), Real-Time (RT) och Isochronous-Realtime (IRT). PROFINET uppfyller kraven i standarderna IEC 61158 och IEC 61784.

Realtidskommunikation med PROFINET

Realtidskommunikationen av processdata och larm utgör grunden för datautbytet inom PROFINET-IO. Därmed blir busscykeltiderna bara några millisekunder långa. Dessutom ger funktionen Isochronous-Realtime en exakt definition av busscykelns början. Avvikelsen är högst 1 mikrosekund. En noggrant synkroniserad takt krävs i allmänhet i Motion Control-tillämpningar.

Systemredundans med Media Redundancy Protocol (MRP)

Genom att integrera MRP i PROFINET-standard kan styrningar och terminaler utföras som redundanta. Det är framför allt relevant i applikationer där det krävs hög tillgänglighet till maskinen eller anläggningen.

Följande produktgrupper har ett PROFINET-gränssnitt:

Mer information: