Sverige | svenska

Internationell standard EN/IEC 61800-5-2

Standarden IEC 61800-5-2 (EN 61800-5-2 för Europa) tar upp kraven på funktionssäkerhet hos varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Del 5-2 av den internationella standardserien IEC/EN 61800 är en produktstandard för elektriska driftsystem med inbyggda säkerhetsfunktioner. I del 5-2 fastställs kraven på funktionssäkerhet vid utveckling av säkra drivenheter.

Det gör det möjligt för tillverkare som monterar säkra drivenheter i maskiner och anläggningar att införa och följa kraven i de överordnade standarderna EN/IEC 61508 (grundstandard för funktionssäkerhet i elektriska och elektroniska system), EN/IEC 62061 (funktionssäkerhet hos maskinstyrningar) och EN ISO 13849 (maskinsäkerhet).

I standarden EN 61800-5-2 delas säkerhetsfunktionerna in i stoppfunktioner och andra säkerhetsfunktioner, t.ex. säkra rörelsefunktioner och säkra bromsfunktioner.

Säkra stoppfunktioner enligt EN 61800-5-2

För säkerheten hos axlar handlar det dels om att förhindra en oväntad start av axlar, dels om att kunna stänga av axlar som är i rörelse på ett säkert sätt vid fara. IEC/EN 61800-5-2 definierar tre stoppfunktioner som motsvaras av de tre stoppkategorierna 0, 1 och 2 från EN/IEC 60204-1:

 

EN/IEC 60204-1 EN/IEC 61800-5-2
Stoppkategori 0

Safe torque off STO/Säkert frånkopplat vridmoment

Stoppkategori 1 Safe stop 1 SS1/Säkert stopp 1
Stoppkategori 2 Safe stop 2 SS2/Säkert stopp 2


Om säkerhetsfunktionerna identifierar fel eller överträdelser av gränsvärden måste definierade reaktionsfunktioner inledas. I EN/IEC 61800-5-2 talas det ofta om begränsning av hastigheter eller positioner. Detta uppnås genom att en reaktionsfunktion löser ut som stannar motorn vid överträdelser av gränsvärden. Det finns även tillämpningar där den direkta avstängningen vid en överträdelse av gränsvärden av den enskilda axeln bara rapporteras, och en överordnad säkerhetsstyrning hanterar den koordinerade inbromsningen av hela axelgruppen. Externa övervakningsenheter kan också bara rapportera överträdelsen av gränsvärden. I dessa fall kan säkerhetsfunktionerna enligt gällande standard uppfyllas med en säker avstängningspunkt. Med vår PMCprotego DS inför du en driftsintegrerad lösning för övervakning av rörelser.

Säkra rörelsefunktioner enligt EN/IEC 61800-5-2 och säkra övervakningsfunktioner

Förutom stoppfunktionerna innehåller IEC 61800-5-2 även s.k. ”säkra rörelsefunktioner”, som ska reducera riskerna under pågående drift. En säker övervakningsfunktion kan ses som en kompletterande säkerhetsfunktion: Övervakningsfunktionen bygger på standarden för rörelsefunktionen. Om parametrerade gränsvärden överskrids rapporteras detta, men ingen felreaktionsfunktion löser ut.

Säkra rörelsefunktioner Säkra övervakningsfunktioner
Safe direction (SDI) Safely-monitored direction SDI-M
/Säker övervakning av rörelseriktning
Safely-limited increment (SLI) Safely-monitored increment SLI-M
/Säkert övervakat stegmått
Safely-limited speed (SLS) Safely-monitored speed SLS-M
/Säkert övervakad hastighet /
Safe operating stop (SOS) Safely-monitored operation stop SOS-M
/Säkert övervakat driftstopp/
Safe speed range (SSR) safely-monitored speed range SSR-M
/Säkert övervakat hastighetsområde
Safely-limited position (SLP) safely-monitored position SLP-M
/Säkert övervakad position
Safely-limited acceleration (SLA) Safely monitored limited acceleration (SLA-M)
/Säker övervakad begränsad acceleration
Safe acceleration range (SAR) Safely-monitored acceleration range (SAR-M)
/Säkert övervakat accelerationsområde

Satsa på Pilz produkter för säker rörelseövervakning!

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk