Sverige | svenska

Smart Factory

Smart Factory (Digital Factory) är framtidens intelligenta fabrik. Den är helt modulärt uppbyggd och möjliggör mycket flexibel automatiserad tillverkning genom standardiserade gränssnitt och modern informationsteknik. Detta ger kortare produktcykler och individualisering av produkter till samma kostnad som för massproduktion.

Begreppet uppstod inom den tillverkningstekniska forskningen. Smart Factory är ett mål i den tyska regeringens high tech-strategi som del av framtidsprojektet Industri 4.0. I Smart Factory skapas en produktionsmiljö som till stor del organiseras och optimeras på egen hand av tillverkningsanläggningarna och logistiksystemen. Produkterna som tillverkas i Smart Factory vet hela tiden var de är, känner till sin historik, sin aktuella status och de produktionssteg som fortfarande saknas.

Den tekniska lösningen för detta cyberfysiska system som kommunicerar med varandra via sakernas internet. En del av det här framtidsscenariot är kommunikationen mellan produkten eller hållarna för arbetsstycket och tillverkningsanläggningen: produkten sparar tillverkningsinformation i ett maskinläsbart format, t.ex. på ett RFID-chip. Med hjälp av informationen kan produktens väg styras genom tillverkningsanläggningen och de enskilda tillverkningsstegen.

Smart Product

Den intelligenta produkten är försedd med ett ID eller viktig information om sin egen tillverkning och kan därför själv välja vägen genom tillverkningsprocessen. Som intelligent objekt utgör den grunden för sakernas internet.

Med Smart Production avses dialogen mellan Smart Factory (Digital Factory) och Smart Product.

Mer information:

Industri 4.0

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk