Sverige | svenska

Referensarkitekturmodell (RAMI)

Tidigare präglades automation av en maskinvaruorienterad struktur (automationspyramid). Idag är sådana strukturer föråldrade, eftersom automation inte längre bara handlar om sammankoppling av maskinvaruenheter, utan även anslutningar mellan moln och data. Dessutom är produktionsuppgifterna inte bara tillgängliga i processen. Det är även möjligt att komma åt styrningsdata utifrån. Därför skapades referensarkitekturmodellen (RAMI) som en moderniserad automationspyramid.

ZVEI har utvecklats med idéer och koncept från automationsbranschen tillsammans med VDI/VDE-GMA, DKE och samarbetspartner i plattformen Industri 4.0 Bitkom och VDMA. Modellen sammanför de viktigaste elementen av Industri 4.0 i en tredimensionell skiktmodell. Med hjälp av den här grunden kan Industri 4.0 inordnas och vidareutvecklas på ett systematiskt sätt. I modellen fastställs även standarder för Industri 4.0. En sådan standardisering är nödvändig eftersom olika Industri 4.0-komponenter från olika företag måste kunna kommunicera med varandra.

Mer information:

Industri 4.0

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk