Sverige | svenska

Sakernas internet/Internet of Things (IoT)

Inom sakernas internet (Internet of Things, IoT) kommunicerar intelligenta ”saker” eller objekt via ett universellt digitalt nät.

Datorer som enskilda enheter försvinner och ersätts med ”intelligenta saker”. Dessa ansluts till internet så att de kan kommunicera via internet självständigt och kan utföra olika uppgifter.

Framför allt genom den intelligenta lokaliseringstekniken Radio Frequency Identification (RFID) kan objekt identifieras redan idag, och i viss utsträckning styras. På objekten finns särskild information sparad vad som ska hända med dem. På så sätt meddelar produkterna nästa steg till materialflödes- eller tillverkningsanläggningen. Människorna behöver inte längre hjälpa till.

Industrial Internet of Things (IIoT)

Med Industrial Internet of Things (IIoT) avses den version av sakernas internet (IoT) som används inom industrin. De industriella sakernas internet (Industrial Internet of Things) kan användas i många branscher och hittar allt oftare in i automationstekniken. En av de viktigaste aspekterna är förbättrad lönsamhet tack vare intelligenta system och flexiblare tillverkningstekniker.

IIoT-gateway

IIoT-gateway kopplar ihop sakernas internet inom industrin med molntjänster samt industriella protokoll med molnbaserad infrastruktur.

Mer information:

RFID

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk