Sverige | svenska

Security

Data- eller IT-säkerhet.

Utmaningen med Security är att Security-mekanismen – till skillnad från funktionssäkerheten – ständigt måste anpassas efter hotnivån. Luckor i Security måste slutligen kunna påverka produktionen med alla funktionella element.

Kraven som ställs på Security från IT-världen och automationsvärlden är mycket olika. I kontorsmiljöer är informationens sekretess som har högsta prioritet. På produktionsområdet är det istället datans tillgänglighet som är viktigast, eftersom den är en viktig förutsättning för en smidig tillverkningsprocess. För närvarande utarbetas en internationell standard (IEC 62443) som uppfyller kraven från båda sidor.

Eftersom hoten från cybervärlden är dynamiska fortsätter Safety och Security som två separata men nära sammankopplade teman.

Mer information:

Security

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk