Sverige | svenska

Säker hastighetsövervakning (SSM – Safe speed monitor)

Funktionen ”säker hastighetsövervakning (SSM) enligt EN 61800-5-2 levererar en säker utgångssignal som visar om motorvarvtalet ligger under ett fastställt gränsvärde.

Säkerhetsfunktionen ”säker hastighetsövervakning” i praktiken

Den här övervakningen av en angiven minimihastighet möjliggör i praktiken exempelvis att ett riskområde endast blir tillgängligt när en fastställd hastighet underskrids. Även för centrifuger, som endast kan fyllas säkert under en viss varvhastighet, är säker hastighetsövervakning en lämplig lösning.

Om ”säker hastighetsövervakning” kombineras med funktionen ”säkert begränsad hastighet” (SLS – Safely Limited Speed) utgör dessa säkerhetsfunktionen ”säkert hastighetsområde” (SSR – Safe Speed Range). Då övervakas ett fastställt hastighetsområde som består av en minimihastighet som inte får underskridas och en maxhastighet som inte får överskridas.

Säkerhetsfunktionen uppfylls också av varvtalsvakten PNOZ s30!

SSM – Safe Speed Monitor = säker hastighetsövervakning
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk