Sverige | svenska

Säkert hastighetsområde (SSR – Safe Speed Range)

Funktionen ”säkert hastighetsområde” (SSR – Safe Speed Range) enligt EN 61800-5-2 utökar funktionen ”säkert begränsad hastighet” (SLS – Safely Limited Speed) till att även övervaka en minimihastighet – ”övervakning av säker hastighet” (SSM – Safe Speed Monitor). Det innebär både att ett maximalt hastighetsvärde (SLS) inte får överskridas och att ett minimalt hastighetsvärde (SSM) inte får underskridas. Driften stängs av om det här området för övervakad hastighet (SSR) lämnas, eftersom en av de definierade gränserna därmed passeras.

Säkerhetsfunktionen ”säkert hastighetsområde” i praktiken

I praktiken möjliggör övervakningen av minimihastighet exempelvis att en skyddsgrind kan låsas upp när en angiven hastighet underskrids. Övervakning av högsta hastighet skyddar istället människor, maskiner och produkter från att skadas om en angiven hastighet överskrids.

Säkerhetsfunktionen uppfylls också av varvtalsvakten PNOZ s30!

SSR – Safe Speed Range = säkert hastighetsområde
Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk