Sverige | svenska

Säkert hastighetsområde (SSR)

Funktionen ”Säkert hastighetsområde” utökar funktionen SLS med ytterligare övervakning av en minimihastighet. Det innebär både att ett maximalt hastighetsvärde inte får överskridas och att ett minimalt hastighetsvärde inte får underskridas. Om en av gränserna passeras stängs drivenheten av.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon:
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon:
E-post: pilz@pilz.dk