Sverige | svenska

Väsentlig förändring

Vad är en väsentlig förändring?

Följande tolkning finns för maskindirektivet 2006/42EG: Vägledning för tillämpning av maskindirektivet 2006/42/EG 2. Andra utgåvan juni 2010, § 72 fjärde stycket – Nya och begagnade maskiner: Avsnitt 2.1:

”Maskindirektivet gäller också fall där en begagnad maskin har omvandlats eller byggts om till den grad att den kan betraktas som en ny maskin.”

Det obestämda begreppet ”väsentlig förändring” beskrivs också i ett tolkningsdokument från tyska Förbundsdepartementet för arbete och sociala frågor och förbundsländer (Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) und der Länder). Detta dokument är som princip bara giltigt i Tyskland.

Vad medför en väsentlig förändring?

Om riskbedömningen visar att det föreligger en väsentlig förändring så ska maskinen (produkten) enligt tyska produktsäkerhetslagen (ProdSG) betraktas som en ny maskin. Det betyder att kraven på godkännande (förfarande vid bedömning av överensstämmelse) måste uppfyllas. Detta medför mycket arbete för användaren för att få tillstånd!
 

Källa:

Interpretationspapier des BMAS: Thema "Wesentliche Veränderung von Maschinen" Bekanntmachung des BMAS vom 09.04.2015, Az. IIIb5-39607-3 veröffentlicht im Gemeinsamen Ministerialblatt GMBI, S. 183.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk