Sverige | svenska

Portadress

För kända användningar (t.ex. Telnet) tilldelas fasta portadresser, till vilka varje användning vid upprättande av anslutningar kan härröra sig.
Området 0 ... 1023 innehåller reserverade portadresser. Dessa får under inga omständigheter nyttjas för eget bruk. En komplett lista över de reserverade portadresserna och deras tjänster finns i RFC 1700 (1994).
Portadresser kallas även tjänstanslutningar, eftersom de öppnar en särskild användning på datorn eller servern. En portadress tilldelas av nätverksadministratören.