Sverige | svenska

Återkopplingskrets

Krets för övervakning av externt anslutna kontaktorer eller reläer, t.ex. till en PNOZelog.
Över brytande kontakter kontrolleras om reläet eller kontaktorn har intagit säkert tillstånd från utstyrande styrsystem.