Sverige | svenska

Topologi

Topologin beskriver ett nätverks struktur (t.ex. buss, stjärna, ring). Den logiska strukturen måste inte överensstämma med den fysiska. På Ethernet finns till exempel möjligheten att konstruera en fysisk stjärnstruktur över 10BaseT med hjälp av en hub. Busstrukturen behålls dock som logisk struktur.