Sverige | svenska

Jordfelsdetektering

Detektering av en ledande förbindning mellan en ytterledare eller en driftsmässigt isolerad neutralledare med jord eller jordade delar på grund av ett fel.