Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Jordfelsdetektering

Detektering av en ledande förbindning mellan en ytterledare eller en driftsmässigt isolerad neutralledare med jord eller jordade delar på grund av ett fel.