Sverige | svenska

OR-hopkoppling

Förbinder två eller fler deltagare med varandra. Tillslag sker när minst ett tillslagsvillkor uppfylls.