Sverige | svenska

AND-hopkoppling

Förbinder två eller fler enheter med varandra.
Tillslag kan bara ske först när alla tillslagsvillkor är uppfyllda.