Sverige | svenska

Riskområde

Område i eller runt en maskin, i vilket en person är utsatt för risken att skadas eller försämra hälsan.