Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Riskområde

Område i eller runt en maskin, i vilket en person är utsatt för risken att skadas eller försämra hälsan.