Sverige | svenska

Local Area Network

LAN

Fysiskt begränsat (lokalt) näverk.