Sverige | svenska

IP-adress

IP-adressen är underdelad i Net-ID och Host-ID. Net-ID krävs för adressering av nätverket och Host-ID till adressering av deltagarna inom ett nät.
För nätverk, som ska vara direkt anslutna till Internet, ger en kommission (InterNIC) ett Net-ID. Net-ID får du från nätverksadministratören.
Tilldelningen av Host-ID kan väljas fritt av användaren. IP-adressen måste då vara unik. Host-ID bör tilldelas i samråd med nätverksadministratören.