Sverige | svenska

Gateway

En gateway förbinder nätverk av olika typ med varandra. De ger möjlighet att skapa åtkomst till nätverk med främmande protokoll (t.ex. övergång från TCP/IP till PROFIBUS). En gateway används alltså bland annat till att översätta olika kommunikationsprotokoll.

Observera att en gateway måste anges vid nätverkskonfiguration i Windows-operativsystem. Denna angivelse är allt som oftast en eventuellt befintlig router i nätverket.