Sverige | svenska

Subnet mask

I Subnet mask (32-bits värde) fastställs, vilken del av IP-adressen nätverket (Net-ID) och vilken del av deltagaren (Host-ID) adresserar.