Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Subnet mask

I Subnet mask (32-bits värde) fastställs, vilken del av IP-adressen nätverket (Net-ID) och vilken del av deltagaren (Host-ID) adresserar.