Sverige | svenska

Manövreringstid resetknapp

Den tid som en resetknapp behöver tryckas ned innan den släpps, för att en lyckad reset skall ske.