Sverige | svenska

Repeater

I lokala nätverk används en repeater till att förbinda två Ethernet-segment. På detta sätt kan den max. tillåtna längden i ett nätverkssegment ökas. En repeater överför datapaket från ett nätverkssegment till ett annat, i vilket den elektriska signalen visserligen förnyas, men lämnar innehållet i datapaketet oförändrat. Om repeatern registrerar ett fysiskt fel på ett av de anslutna segmenten, avbryts anslutningen till detta segment ("partitioneras"). Partitioneringen upphävs automatiskt, om felet inte består.