Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Reaktionstid

Tiden mellan en signalväxling på en ingång och färdigställandet av ett busstelegram eller en annan reaktion i huvudmodulen.