Sverige | svenska

Reaktionstid

Tiden mellan en signalväxling på en ingång och färdigställandet av ett busstelegram eller en annan reaktion i huvudmodulen.