Sverige | svenska

Hållbroms

Hållbromsarnas respektive motorbromsarnas funktion är att hålla fast laster. (I motsats till regler- eller stoppbromsar, som fördröjer massor, som befinner sig i rörelse, och effektbromsar, som alstrar ett motmoment för drivaggregat.)

Hållbromsarna respektive motorbromsarna skall förhindra att axlar sätts i rörelse från stillestånd. Brukliga motorbromsar vid servoaxlar sluts genom en fjäderkraft och lyfts via magnetspolar: I vila trycks den rörliga bromsytan genom fjädrar eller permanentmagneter mot den fasta bromsytan och löses för det mesta självständigt vid start. Då den för det mesta är utformad som ren hållbroms, sluts bromsen först när motorn står stilla. Motorn bromsar ned lasten aktivt och hållbromsen möjliggör nödbromsning.

Hållbromsar används som säkerhetsbromsar i spelteknik, hissteknik och gruvteknik. Inom den allmänna maskintekniken används de som (nöd-)stopps och hållbromsar.


Mer information:

Säkerhetsbroms

Säker bromsaktivering
 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk