Sverige | svenska

Induktiv givare

En induktiv givare känner av metaller. Med hjälp av en magnetspole mäts de förändringar som metallen ger upphov till i det induktiva fältet. Enligt ISO 14119 klassificeras induktiva givare som typ 3.

Den säkra induktiva givaren PSENini känner till exempel beröringsfritt av när ett metallföremål närmar sig och skickar de nödvändiga säkra signalerna om positioner och ändlägen. PSENini kan även användas som impulsgivare för räkneuppgifter eller för att registrera rotationsrörelser. Till skillnad från mekaniska brytare har induktiva givare hög produktivitet och lång livslängd: beröringsfritt och slitagefritt arbetssätt och hög brytnoggrannhet. Dessutom är den säkra induktiva givaren damm- och vibrationstålig. Om PSENini seriekopplas med andra PSENini- och PSENcode-säkerhetsbrytare eller med skyddsgrindssystemen PSENslock och PSENsgate, kan både kostnader och arbetsbörda minskas eftersom det behövs färre säkra ingångar och mindre kabeldragning.