Sverige | svenska

Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP

Dynamisk, tidsbegränsad tilldelning av IP-adresser från en adress-pool DHCP som används för att automatiskt konfigurera datorer i ett TCP/IP-nätverk. Denna typ av konfiguration har fördelen att den sker enhetligt och utan manuella ingrepp. Nätverksadministratören bestämmer, vilka IP-adresser som ska ges ut. Dessutom fastställer han/hon, över vilket tidsrum detta ska ske. Principiellt har detta förfarande till effekt, att varje deltagare tilldelas en ny IP-adress vid varje ny anslutning. Eftersom nätverkskomponenter som COM-servrar eller Print-servrar alltid adresseras via en fastställd IP-adress, måste dessa uteslutas från IP-adresstilldelningen via DHCP.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk