Sverige | svenska

Attachment Unit Interface

AUI

Interface för att ansluta en extern Ethernet-Transceivers.
Uppdelade efter sändnings-, mottagnings- och kollisionsinformation görs data från Transceivern tillgängliga på en 15-polig D-SUB-kontaktanslutning. Anslutningen av deltagare sker genom en 8-trådars partvinnad kabel på max. 50 m.
Medan AUI-interface huvudsakligen har använts till koppling av deltagare på 10Base5-Transceivers (Yellow Cable/Thick Ethernet), använder man det idag hellre för anslutningar till opto-Transceivers.