Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Tillslagsfördröjning automatisk start

Den tid som passerar efter att manöverspänningen eller upplåsningen av säkerhetsfunktionen aktiverats, till dess att säkerhetsutgångarna växlar tillstånd.