Sverige | svenska

Tillslagsfördröjning automatisk start

Den tid som passerar efter att manöverspänningen eller upplåsningen av säkerhetsfunktionen aktiverats, till dess att säkerhetsutgångarna växlar tillstånd.