Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Termineringsmotstånd

Vid nätverkstopologier, som är konstruerade med koaxialkabel (t.ex. enligt 10Base2), måste varje segment termineras i början och slutet med ett termineringsmotstånd. Termineringsmotståndets värde måste motsvara kabelimpedansen. Vid 10Base2 är detta 50 Ohm.