Sverige | svenska

10Base2

Ethernet-standard

  • Överföringshastighet: 10 MBit/s
  • Max. segmentlängd: 185 m
  • Medium: Koaxialkabel RG-58
  • Kabelns impedans: 50 Ohm
  • Anslutning: BNC-kontakt, T-koppling
  • Min. stationsavstånd: 0,5 m
  • Max. antal mottagare per segment: 30
  • Topologi: Buss

Andra gällande beteckningar för 10Base2 är Cheapernet eller Thin-Ethernet.
Början och slut av ett segment måste termineras med ett termineringsmotstånd på 50 Ohm. Mellan två stationer får det inte finnas fler än fyra repeatrar.