Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

OSSD

Begrepp från standarden EN 61496-1:

Del av elektriskt avkännande skyddsanordning som är ansluten till maskinstyrsystemet och som växlar till AV-läge när sensordelen slår till under avsedd användning.