Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

User Datagram Protocol

UDP

UDP är ett protokoll som bygger på IP. I motsats till TCP arbetar UDP anslutningslöst. UDP har inga säkerhetsmekanismer. Till och med telegram kan gå förlorade. Fördelen med UDP gentemot TCP är den högre överföringshastigheten.