Sverige | svenska

User Datagram Protocol

UDP

UDP är ett protokoll som bygger på IP. I motsats till TCP arbetar UDP anslutningslöst. UDP har inga säkerhetsmekanismer. Till och med telegram kan gå förlorade. Fördelen med UDP gentemot TCP är den högre överföringshastigheten.