Sverige | svenska

Nödavstängning

Nödavstängning förväxlas ofta med nödstopp. De främsta skillnaderna ligger i vad som händer när man trycker på nödstoppsknappen resp. nödavstängningsknappen. Vid nödstopp stoppas alla riskfyllda rörelser. Vid nödavstängning kopplas systemet utan spänning, vilket är nödvändigt när elektriska risker (risk för elchock) uppstår.

Båda systemen består vanligtvis av en eller flera nödavstängnings- eller nödstoppsknappar som via ett säkerhetsrelä stänger av berörda delar. I Europa är nödavstängning och nödstopp obligatoriska enligt maskindirektivet (2006/42/EG) och standarderna EN ISO 12100, EN 60204-1 och EN ISO 13850 som är harmoniserade mot direktivet.

Den engelska beteckningen E-Stop översätts ofta felaktigt med nödavstängning. Den korrekta översättningen är nödstopp.


Berörda standarder:

EN ISO 12100:2010 – MASKINSÄKERHET – ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSPRINCIPER – RISKBEDÖMNING OCH RISKREDUCERING

EN 60204-1:2010 – MASKINSÄKERHET – ELEKTRONISK UTRUSTNING I MASKINER – DEL 1: ALLMÄNNA KRAV

EN ISO 13850:2008 – MASKINSÄKERHET – NÖDSTOPPSUTRUSTNING – KONSTRUKTIONSPRINCIPER

 

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk