Sverige | svenska

Nödavstängning

Nödavstängning förväxlas ofta med nödstopp. De främsta skillnaderna ligger i vad som händer när man trycker på nödstoppsknappen eller nödavstängningsknappen. Vid nödstopp stoppas alla riskfyllda rörelser. Vid nödavstängning slås all ström i systemet av, vilket är nödvändigt när elektriska risker (risk för elchock) uppstår.

Båda systemen består vanligtvis av en eller flera nödavstängnings- eller nödstoppsknappar som via ett säkerhetsrelä stänger av berörda delar. I Europa är nödavstängning och nödstopp obligatoriska enligt maskindirektivet (2006/42/EG) och standarderna EN ISO 12100, EN 60204-1 och EN ISO 13850 som är harmoniserade mot direktivet.


Berörda standarder:

EN ISO 12100:2010 – EN ISO 12100:2010 – MASKINSÄKERHET – ALLMÄNNA KONSTRUKTIONSPRINCIPER – RISKBEDÖMNING OCH RISKREDUCERING

EN 60204-1:2010 – MASKINSÄKERHET – ELEKTRONISK UTRUSTNING I MASKINER – DEL 1: ALLMÄNNA FORDRINGAR

EN ISO 13850:2015 – MASKINSÄKERHET – NÖDSTOPPSUTRUSTNING – KONSTRUKTIONSPRINCIPER

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk