Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Server

En server tillhandahåller tjänster för Clients. Servertjänster kan t.ex. innebära färdigställande av ett COM- eller skrivarinterfacet i nätverket, men även TELNET och FTP.