Sverige | svenska

Server

En server tillhandahåller tjänster för Clients. Servertjänster kan t.ex. innebära färdigställande av ett COM- eller skrivarinterfacet i nätverket, men även TELNET och FTP.