Sverige | svenska

Förreglingsanordning

Förreglingsanordningar som säkerhetsbrytare monteras på rörliga avskiljande skyddsanordningar. Förreglingsanordningen förhindrar att farliga maskinrörelser utförs efter att skyddsgrinden har öppnats. Dessutom håller säkerhetsbrytaren skyddsgrinden stängd så länge den farliga rörelsen utgör en risk för användaren.

Förreglingsanordningar utlöser följande funktioner i det säkra styrsystemet:

  • Stoppkommandot löses ut när skyddsgrinden öppnas.
  • Maskinfunktioner som utsätter användaren för fara kan utföras först när skyddsgrinden har stängts. Ett separat startkommando krävs för att utföra maskinfunktioner som kan utsätta användaren för fara.
  • Maskinfunktioner som kan utsätta användaren för fara kan inte utföras när skyddsgrinden är öppen.