Sverige | svenska

Job-nummer

För varje uppdrag resp. varje anslutning måste ett job-nummer parametreras. Begreppet "job-nummer" har flera andra namn, när det kommer till klargöranden om Ethernet, som t.ex. "anslutningssnummer" och "JOB-nummer".