Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Application Header

Application Header används, om alla data i datamålet ska sparas direkt i ett flaggområde, datablock osv. Följande Application Header stöds av moduler från Pilz GmbH & Co. KG:

  • SINEC S5 Application Protocol
  • SINEC S7 Application Protocol
  • Modbus TCP