Sverige | svenska

Application Header

Application Header används, om alla data i datamålet ska sparas direkt i ett flaggområde, datablock osv. Följande Application Header stöds av moduler från Pilz GmbH & Co. KG:

  • SINEC S5 Application Protocol
  • SINEC S7 Application Protocol
  • Modbus TCP