Sverige | svenska

Mekanisk kodning

Kodningselement på elektronikmodulen med motstycke i basmodulen.