Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

Switch

En switch ger, precis som en hub, möjlighet att förbinda flera Ethernet-deltagare med varandra i stjärnform (fysiskt).
Switchar förenar hubbens funktionalitet med bridgens. En switch "lär sig" Ethernet-adressen hos en deltagare som är ansluten till switchporten, och leder bara vidare de datapaket, som är adresserade till denna deltagare. Ett undantag utgör dock Broadcast-signaler, som skickas till alla switchportar. Här skiljer sig switchens funktion från bridgens, som i regel inte skickar vidare Broadcast-signalerna.
Förutom switchar för 100BaseT finns det så kallade Autosensing-switchar. Dessa registrerar automatiskt, om den anslutna deltagaren arbetar med 10 eller 100 MBit/s. Med Autosensing-switchar kan äldre 10BaseT-enheter sammankopplas med nya 100BaseT-nätverk utan problem.