Sverige | svenska

Switch

En switch ger, precis som en hub, möjlighet att förbinda flera Ethernet-deltagare med varandra i stjärnform (fysiskt).
Switchar förenar hubbens funktionalitet med bridgens. En switch "lär sig" Ethernet-adressen hos en deltagare som är ansluten till switchporten, och leder bara vidare de datapaket, som är adresserade till denna deltagare. Ett undantag utgör dock Broadcast-signaler, som skickas till alla switchportar. Här skiljer sig switchens funktion från bridgens, som i regel inte skickar vidare Broadcast-signalerna.
Förutom switchar för 100BaseT finns det så kallade Autosensing-switchar. Dessa registrerar automatiskt, om den anslutna deltagaren arbetar med 10 eller 100 MBit/s. Med Autosensing-switchar kan äldre 10BaseT-enheter sammankopplas med nya 100BaseT-nätverk utan problem.

 

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk