Välj på världskartan var du befinner dig, för att direkt gå till Pilz hemsida i motsvarande land. Kan din plats inte väljas, klicka här: Global webbplats

Stäng
Sverige | svenska

SLIP-router

En SLIP-router tillhandahåller hårdvaran och funktionaliteten på Ethernet, för att ansluta seriella deltagare, som har en TCP/IP-stack, i ett nätverk. COM-servrar tillhandahåller t.ex. SLIP-routing som driftsläge.