Sverige | svenska

Internet Protocol

IP

Internetprotokollet gör det möjligt för deltagare, som befinner sig i olika nätverk, att ansluta sig.