Sverige | svenska

Maskindirektivet

I maskindirektivet beskrivs enhetliga säkerhets- och hälsokrav vid växelverkan mellan människa och maskin. Sedan den 29 december 2009 gäller maskindirektivet 2006/42/EG.  Oberoende av tillverkningsplats och -datum lyder alla maskiner som för första gången togs i drift efter den 1 januari 1995 inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under EU:s maskindirektiv och måste således vara CE-certifierade.

Maskiner enligt maskindirektivet

Enligt maskindirektivet är maskiner bland annat en helhet av delar eller anordningar, som är förbundna med varandra, av vilka minst en är rörlig och vilka är sammanfogade för en bestämd tillämpning (se artikel 2 i maskindirektivet).

Likaså räknas det följande som maskiner enligt maskindirektivet:

  • Helheter av maskiner eller komplexa anläggningar (till komplexa anläggningar hör likaså produktionslinjer och specialmaskiner, som består av flera maskiner)
  • Säkerhetskomponenter (Vilka komponenter som skall klassificeras som säkerhetskomponenter är därvid mycket kontroversiellt. En enhetlig tendens kan därvid ännu inte urskiljas.)
  • såväl som så kallade utbytbara utrustningar, med vilka en maskins grundfunktioner kan ändras.

Maskiner med andra rättsföreskrifter

Som komplettering till ovanstående maskiner finns en undantagsförteckning över maskiner, vilka per definition skulle falla under tillämpningsområden, för vilka andra rättsföreskrifter i regel gäller.

Kontakta

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial
Smörhålevägen 3
434 42 Kungsbacka
Sweden

Telefon: +46 300 13990
E-post: pilz.se@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +46 300 13990 / +45 74436332
E-post: pilz@pilz.dk

;